เลขบัญชีในการโอนชำระเงินสำหรับระบบซื้อขายทองคำแท่ง 99.99%

ทองคำแท่ง 99.99%  

1. สำหรับชำระเงินหลักประกันซื้อขาย

ชื่อบัญชี: บริษัทฮั่วเซ่งเฮง คอมโมดิทัซ จำกัด

ประเภทบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี
112-0-47445-5
024-2-55999-1

2. สำหรับชำระเงินซื้อขายทองคำแท่ง 99.99%

ชื่อบัญชี: บริษัทฮั่วเซ่งเฮง คอมโมดิทัซ จำกัด

ประเภทบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี
112-0-46444-9
024-2-52999-5
007-2-38933-3
003-0-04070-1
117-1-23488-2
818-2-00733-9